Arkadi Õllenurk

Maitsest, kaubamärgist ja muust

My Photo
Name:
Location: Igal pool

Tuesday, September 05, 2006

Mida me joome.


Selline pilt on siis esimese poolaasta seisuga. Kaks giganti - Saku ja Tartu valitsevad turgu. Viru õlu on tänu juhtmisvigadele langustrendis. Kummaline mõelda, et Nii Tartu kui ka Viru alustasid kümmekond aastat tagasi samast punktist. Pulsi osa on küll väikene, aga tõusev. Kui nad kvaliteeti käest ei lase, siis möödub ta vast ka Virust aasta lõpuks. Sillamäe on marginaalne tegelane. Import oma 4% on ka vaeslapse seisus. Euroopa mastaabis prognoositakse seoses globaliseerumisega rahvusvaheliste kaubamärkide müügi kasvu ligi 100%. Sellele vaatamata on õlleäri kodumaine äri ja saab alati olema.
Selles õlletootjate liidu üllitatud tabelis on toodud müügid hektoliitrites. Kui oleks vaadtaud rahalises käibes, siis oleks Saku ja Viru osakaal ilmselt tänu odavõlle müügile väiksem ja Impordi osakaal kolmandiku võrra suurem.
Mida jood sina?

Labels:

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Tänu sellele pagana Pul(t)sile on ju vana hää Žiguli, mis vanasti Pärnu tehase repertuaaris oli, teenimatult ajaloo prügikasti kupatatud. Ja see on tuu pääd!
lumeunt

11:09 am  
Blogger Aron Urb said...

Puls ja Saku Kuld viimasel ajal:)

1:52 pm  
Blogger Arkadi Zuk said...

Maitse üle muidugi vaieldakse aga.. no Zigull... Anna andeks:)

2:49 pm  
Anonymous Anonymous said...

vot kohe meeldib Palmse õlu, see on parim mis kogu Eesti pealt annab leida! Maitsetuid Kokke ja Sakusid ei kavatsegi juua.

11:05 pm  
Anonymous Anonymous said...

Aleksandrit, Pulsi, alekoki pilsnerit. Sekka ka Oboloni tumedat, Krusovice on parim ja nisuõlu läheb ka

9:44 pm  
Anonymous Anonymous said...

Importi, alekokki ja sakut vaheldumisi. Ses mõttes, et mõni päev ühte, mõni päev teist. Mitte korraga.

11:04 am  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker