Arkadi Õllenurk

Maitsest, kaubamärgist ja muust

My Photo
Name:
Location: Igal pool

Tuesday, September 05, 2006

Ameerikas boikoteeritakse Millerit.

Kodanikuühendus kutsub üles mitte ostma Milleri tooteid jne. Kuna Miller Brewing co aitavat kaasa illegaalsele immigratsiooile.

Selline on nende embleem:


Mina kutsun üles jooma Millerit endisest rohkem. Ise nad saadanad, või no nende esivanemad, imigreerusid kah ju ameerikamaale paremat tulevikku otsima. Ühed immigrandid ei ole teistest paremad.

Joo Millerit!

Labels:

1 Comments:

Blogger Trash said...

Boikoteerigu paren Gitmo ja Abu Ghraibi vanglaülema kindralmajor Geoffrey D. Miller´i vastu.

10:29 pm  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker